Co to jest inteligencja i IQ?


Inteligencja. Słowa tego używamy w codziennym życiu bardzo często – mianem inteligentnej nazywamy inne osoby, chcąc w ten sposób pochwalić jej umiejętności szybkiego myślenia, kojarzenia faktów oraz wiedzę. Czym tak naprawdę jest jednak inteligencja i jak można ją w najprostszy sposób zdefiniować?


Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o etymologię samego słowa to wywodzi się ono od łacińskiego intelligentia i rozumiane jest jako umiejętność poznania oraz zrozumienia. W przypadku chęci zdefiniowania, czy też opisania człowieka, który cechuje się inteligencją będzie to już o wiele trudniejsze, wyróżnić możemy bowiem kilka różnych jej rodzajów. Niektórych z nich nie da się nabyć, trzeba się z nimi urodzić, inne odmiany inteligencji każdy z nas może natomiast samodzielnie rozwijać.


Wyróżniamy na przykład tak zwaną inteligencję kognitywną – najprościej zdefiniować można ją mianem życiowej mądrości. Jest ona bowiem zdolnością szybkiego i efektywnego myślenia w sytuacjach stresowych, zdarzeniach, których nie dało się przewidzieć i przede wszystkim umiejętnością wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy, w celu poradzenia sobie z jakimś problemem albo osiągnięciem swojego zamierzenia. Mówi się jednak także o inteligencji werbalnej, czyli takiej, dzięki której posiadamy zdolność płynnego i szybkiego formułowania wypowiedzi z użyciem mądrych i konkretnych określeń. Oprócz tego osoby posiadające rozwiniętą tą formę inteligencji będą potrafiły doskonale komunikować się ze społeczeństwem i jednocześnie komunikaty z niego płynące odbierać. Te oraz inne rodzaje inteligencji są w życiu każdego z nas bardzo pomocne – każdy chciałby być nazywany przez innych człowiekiem inteligentnym, nie każdy jednak na miano takowe zasługuje.


W dzisiejszych czasach do określenia poziomu inteligencji danej osoby oraz jej możliwości umysłowych używa się skali liczbowej, która jest wynikiem specjalnie przygotowanych tekstów mających na celu zmierzenie inteligencji. Mowa tutaj oczywiście o poziomie ilorazu inteligencji, czyli tak zwanym IQ (skrót ten wywodzi się z języka angielskiego i w rozwinięciu oznacza intelligence quotient).


Dla wielu osób wskaźnik IQ jest miarą jak najbardziej pewną oraz obiektywną, na której można bazować przy ocenie własnych możliwości jak i możliwości innych osób. Współczynnik ten nie powinien być jednak traktowany jako ostateczny wyznacznik wartości człowieka – nie udało się bowiem i chyba nie uda ostatecznie i precyzyjnie zdefiniować pojęcia jakim jest inteligencja, w jaki więc sposób można przeprowadzić obiektywne i pewne pomiary jeśli tak naprawdę nie wiadomo co tak naprawdę się sprawdza?


Wyniki testów IQ pomagają określić ile procent społeczeństwa w danym kraju to ludzie nieinteligentni, ludzie obdarzeni przeciętną inteligencją i jednostki wybitne. Udział procentowy grup skrajnych przeważnie waha się w okolicach dwóch, maksymalnie pięciu procent – większość obywateli zalicza się do niczym niewyróżniających się jednostek. Praktycznie każde państwo stosuje inne zestawy pytań oraz podaje wyniki w oparciu o inne kryteria. Tak więc na przykład w Polsce za osobę posiadającą ponadprzeciętną inteligencję uznamy taką, która uzyskała w teście IQ wynik powyżej 148 punktów. W Ameryce natomiast osiągnąć wystarczy 130 punktów, aby do grupy takowej się zaliczyć.


Zbierając wszystko w całość. Ogromna ilość osób starała się podać dokładną i pełną definicję inteligencji – nikomu się to niestety cały czas nie udało. Jeśli jednak zbierzemy wszystko to co do tej pory wiemy to możemy najogólniej stwierdzić, że inteligencja jest umiejętnością łączenia, mieszania i uaktualniania posiadanych przez nas informacji i wykorzystywania ich w codziennym życiu – obojętnie czy to przy prostych czynnościach, czy też w sytuacjach nietypowych i wysoce stresowych. IQ natomiast, czyli iloraz inteligencji to wskaźnik, który określać ma jak inteligentna jest dana osoba.


Co to jest IQ ?

Iloraz inteligencji (IQ – od intelligence quotient) wyraża wynik testu którego celem jest pomiar inteligencji. wiecej >>

Najwyższe IQ na Świecie

Osobą z najwiekszym IQ na świecie jest Koreańczyk Kim Ung-Yong z wynikiem 210 punktów. wiecej >>

100 mld neuronów

Mózg ludzki zbudowany jest z 100 mld neuronów a człowiek wykozystuje tylko kilka procent jego możliwosci. wiecej >>
105 95 85 75 65 55
Hong Kong
Korea Południowa
Japonia
Tajwan
Singapur
Włochy
Austria
Niemcy
Holandia
Szwajcaria
Szwecja
Belgia
Nowa Zelandia
Chiny
Wielka Brytania
Węgry
Hiszpania
Polska
Australia
Norwegia
107 106 105 104 103 102 102 102 102 101 101 100 100 100 100 99 99 99 98 98